AGROMENA KURUMSAL

Dünya büyük bir hızla değişiyor. Teknolojide yaşanan gelişmeleri takip etmek nerede ise imkansız. Diğer taraftan dünyanın bir ucunda yaşanan bir olay anında tüm dünyaya ulaşıyor. Teknoloji transferi hiç olmadığı kadar hızlı. Araştırmacıların elde ettiği bilgiler ışığında ortaya çıkan ürünler eski teknolojileri oyun dışında bırakıyor. Bu gelişmeyi ülkemizin tarımsal anlamda eş zamanlı olarak takip ettiğini söylemek gerçekten zor.

Uzman ekibimiz tarafından dünya tarım sektörü tarımsal teknoloji açısından 2007 yılından bu güne kadar takip ediliyor. Elde edilen bilgileri 25 yıllık tecrübelerimizin oluşturduğu bir süzgeçten geçirdiğimizde ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor;

Tarım sektöründe üreticiler, girdi sağlayan kuruluşlar, çiftçi örgütleri ve devlet kurumları eğer dünya ile rekabet etmek istiyor ise dünyanın şu anda kullanmış olduğu güncel tarımsal bilgiyi kullanmak zorundadırlar.

Agromena Dünya Tarımının en son ulaştığı bilgiyi bulup, kullanarak üretim yapan buna göre ürün ve hizmetler ithal eden ve geliştiren bir girişimdir.